blockcontent top

Disclaimer Faxservice

De uitgever, Informaxion e-messaging, kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, materieel danwel immaterieel, direct of indirect ontstaan door de inhoud van de informatie -al of niet door derden aangeboden- op de inhoud van faxberichten. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd(e) werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
blockcontent bottom
rightcontentblock top

Heeft u vragen?

Telefoon: 023 - 554 67 77
Of bel mij terugrightcontentblock bottom